Thời gian công khai xét duyệt hồ sơ nhận trợ cấp hàng tháng tại UBND xã?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/09/2020

Bố tôi đang xét duyệt hồ sơ nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Vậy cho tôi hỏi thời hạn công khai xét duyệt hồ sơ nhận trợ cấp xã hội hàng tháng tại UBND xã như thế nào ạ?

  • Thời gian công khai xét duyệt hồ sơ nhận trợ cấp hàng tháng tại UBND xã?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2018/NĐ-CP) quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt) thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng.

   Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

   Như vậy, việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt hồ sơ nhận trợ cấp xã hội hàng tháng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 8 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn