Nội dung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/11/2022

Nội dung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định như thế nào? Biện pháp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định như thế nào? Trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định ra sao?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Nội dung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Nội dung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382424');" target='_blank'>Điều 7 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về nội dung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ như sau:

   1. Nội dung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ

   a) Rà soát, thống kê, bổ sung để đối chiếu, xác định tổng số liệt sĩ; số lượng liệt sĩ hy sinh trong từng thời kỳ; xác định số liệt sĩ còn thiếu hồ sơ, danh sách ở cơ quan, đơn vị, địa phương;

   b) Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tích hợp các cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

   2. Biện pháp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382424');" target='_blank'>Điều 7 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về biện pháp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ như sau:

   2. Biện pháp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ

   a) Các cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, Ủy ban nhân dân các cấp trên cơ sở hồ sơ, danh sách liệt sĩ đang quản lý; kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; lịch sử, truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban liên lạc (cựu chiến binh, bạn chiến đấu) để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ;

   Trường hợp chưa kết luận được thông tin (mất tin, mất tích hoặc quân nhân từ trần) thì tổng hợp, lập danh sách riêng để tiếp tục phối hợp với đơn vị, địa phương thẩm tra, xác minh, kết luận;

   b) Tổ chức thẩm tra, xác minh, chuẩn hóa các thông tin về liệt sĩ (họ, tên, quê quán, năm sinh, thân nhân liệt sĩ; đơn vị, trường hợp hy sinh; thời gian, địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu); kiểm tra, thống kê hồ sơ, tài liệu liên quan đến mộ chí (nếu có) đã bàn giao hoặc chưa bàn giao danh sách, sơ đồ mộ chí (nơi an táng ban đầu) cho các đơn vị, địa phương quy tập và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

   c) Tổ chức rà soát, đối chiếu, chốt số lượng, chuẩn hóa thông tin liệt sĩ; cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ do Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cung cấp;

   d) Cơ quan chính trị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên báo cáo theo phân cấp kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, sơ đồ mộ chí theo phân cấp đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cơ quan chính trị (chính sách) đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tích hợp cơ sở dữ liệu của các đơn vị thuộc quyền, báo cáo về Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị để tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ;

   đ) Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ (bộ đội địa phương, dân chính đảng, thanh niên xung phong, dân quân, du kích, tự vệ) của địa phương về cơ quan quân sự cấp huyện để tổng hợp báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tích hợp, báo cáo cơ sở dữ liệu về Ban Chỉ đạo 515 quân khu và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

   Kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ thực hiện bàn giao theo khoản 5 Điều 6 Thông tư này.

   3. Trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được quy định ra sao?

   Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382424');" target='_blank'>Điều 7 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ như sau:

   3. Trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ

   a) Các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương từ cấp xã trở lên có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý;

   b) Các cơ quan, đơn vị quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của cơ quan, đơn vị;

   Trường hợp cơ quan, đơn vị trực thuộc đã giải thể, sáp nhập, chia tách, cơ quan chính trị cấp trên trực tiếp chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 80/2022/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn