Thương binh sẽ được công nhận là liệt sĩ khi đáp ứng điều kiện nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/11/2022

Thương binh sẽ được công nhận là liệt sĩ khi đáp ứng điều kiện nào? Vợ/chồng liệt sĩ lập gia đình khác mà vẫn nuôi con lisĩ đến tuổi trưởng thành thì được hưởng chế độ ưu đãi nào? Thương binh sau khi mất nếu được công nhận là liệt sĩ sẽ có những chế độ nào?

Chào anh chị, cho em hỏi ông của em đang là thương binh, đã từng chiến đấu tại chiến trường miền nam. Em có nghe nói một số trường hợp thương binh sẽ được công nhận là liệt sĩ sau khi mất, anh chị cho em hỏi cần đáp ứng điều kiện gì để được công nhận?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Thương binh sẽ được công nhận là liệt sĩ khi đáp ứng điều kiện nào?

   Tại Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định về điều kiện công nhận liệt sĩ như sau:

   1. Người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

   b) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng;

   c) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

   d) Hoạt động hoặc tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;

   đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;

   e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

   g) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

   h) Do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định;

   i) Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;

   k) Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội;

   l) Do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, có bệnh án điều trị yết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong;

   m) Mất tích trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i và k khoản này và được cơ quan có thẩm quyền kết luận không phản bội; đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp ông của bạn là thương binh, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do vết thương tái phát, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, có bệnh án điều trị yết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong thì có thể sẽ được công nhận là liệt sĩ.

   2. Vợ/chồng liệt sĩ lập gia đình khác mà vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành thì được hưởng chế độ ưu đãi nào?

   Tại Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ như sau:

   1. Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ.

   2. Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần.

   3. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

   b) Vợ hoặc chồng liệt sĩ.

   4. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

   5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

   Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

   6. Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ.

   7. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

   8. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

   9. Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

   10. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi như sau:

   a) Trợ cấp tuất hằng tháng;

   b) Bảo hiểm y tế.

   11. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đáng hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.

   12. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.

   Theo đó, Vợ/chồng liệt sĩ lập gia đình khác mà vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành thì được nhận trợ cấp tuất hằng tháng và bảo hiểm y tế.

   3. Thương binh sau khi mất nếu được công nhận là liệt sĩ sẽ có những chế độ nào?

   Tại Điều 15 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định về chế độ đối với liệt sĩ như sau:

   1. Tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt sĩ.

   2. Truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định của Chính phủ.

   3. Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng.

   4. Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh này thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

   Theo đó, nếu thương binh sau khi mất được công nhận là liệt sĩ sẽ được hưởng các chế độ được quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn