Nhiệm vụ tổ chức sơ kết theo giai đoạn và Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/01/2022

Nhiệm vụ tổ chức sơ kết theo giai đoạn và Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án được quy định như thế nào? Xin giải đáp thắc mắc.

  • 1. Tổ chức sơ kết theo giai đoạn và Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

   Căn cứ Tiết i Tiểu mục 1 Mục III Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021' onclick="vbclick('79A4F', '358041');" target='_blank'>Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về nhiệm vụ tổ chức sơ kết theo giai đoạn và Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án như sau:

   Tổ chức tôn vinh, khen thưởng (vào dịp sơ kết và tổng kết Đề án) đối với tác giả có tác phẩm về đề tài dân tộc thiểu số đạt giá trị nghệ thuật, nhân văn cao. Tôn vinh các nghệ nhân có công truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Có hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

   2. Nhiệm vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào giảng dạy và giáo dục.

   Căn cứ Tiểu mục e Mục 1 Chương III Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021' onclick="vbclick('79A4F', '358041');" target='_blank'>Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về nhiệm vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào hoạt động giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoại khóa tại các nhà trường như sau:

   - Nghiên cứu để xây dựng kế hoạch và tài liệu giảng dạy liên quan tới một số loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số vào các cấp học, chú trọng tới những trường dân tộc nội trú và các trường học các cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế, đặc tính dân tộc, vùng, miền; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp nói chung và giá trị dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số nói riêng đối với thế hệ trẻ;

   - Xây dựng nội dung bài giảng giáo dục về nguồn gốc, giá trị và vai trò của một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số trong trường học và tích hợp các hoạt động thực hành/thực tập trình diễn vào sinh hoạt tại Câu lạc bộ trong các nhà trường với các hình thức phong phú, sáng tạo;

   - Xây dựng kế hoạch phối hợp các bên liên quan, gồm ngành giáo dục, ngành văn hóa và các nghệ nhân để đưa nghệ nhân vào truyền dạy dân ca, dân nhạc, dân vũ trong các trường học.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn