Nhiệm vụ của dân số viên hạng III theo quy định hiện nay là gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Liên quan đến chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III, cho tôi hỏi nhiệm vụ của dân số viên hạng III theo quy định hiện nay là gì? Có yêu cầu dân số viên hạng III phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y tế công cộng hay không? Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với dân số viên hạng III là gì?

Giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Nhiệm vụ của dân số viên hạng III theo quy định hiện nay là gì?

   Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV có quy định về nhiệm vụ của dân số viên hạng III như sau:

   1. Nhiệm vụ

   a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hằng năm về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn công tác;

   b) Tham gia xây dựng các đề án, dự án chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình của đơn vị;

   c) Tham gia phân tích, tổng kết, đánh giá các nhiệm vụ chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   d) Thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn và truyền thông, vận động về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo chuyên môn;

   đ) Thực hiện hướng dẫn, theo dõi, giám sát chuyên môn các hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   e) Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học kỹ thuật về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   g) Tham gia giảng dạy chuyên môn, nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   h) Học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ;

   i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

   Như vậy, theo quy định trên thì hiện nay có 09 nhiệm vụ đối với dân số viên hạng III.

   Hình từ Internet

   Có yêu cầu dân số viên hạng III phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y tế công cộng hay không?

   Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng đối với dân số viên hạng III, theo khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 6 Thông tư 03/2022/TT-BYT có quy định thì:

   2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

   a) Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Y tế công cộng trở lên; trường hợp tốt nghiệp đại học nhóm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số.

   b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số (dùng cho các hạng chức danh dân số).

   Chiếu với quy định trên thì đối với chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III phải đáp ứng 02 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng sau đây:

   - Thứ nhất, tốt nghiệp đại học nhóm ngành Y tế công cộng trở lên; trường hợp tốt nghiệp đại học nhóm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số.

   - Thứ hai, có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số (dùng cho các hạng chức danh dân số).

   Như vậy, dân số viên hạng III phải tốt nghiệp đại học nhóm ngành Y tế công cộng trở lên.

   * Lưu ý: Trường hợp tốt nghiệp đại học nhóm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số.

   Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với dân số viên hạng III là gì?

   Cụ thể theo khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư 03/2022/TT-BYT có quy định dân số viên hạng III phải đáp ứng được 09 tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ như sau:

   - Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   - Có kiến thức sâu, rộng, có khả năng làm việc độc lập, cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới và ứng dụng trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   - Có năng lực tổ chức công việc một cách khoa học; có năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   - Có năng lực xây dựng các chương trình, kế hoạch, có năng lực tổng hợp, tổ chức thu thập, xử lý, phân tích số liệu trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   - Có năng lực tổ chức, phối hợp với các tổ chức và cá nhân để thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   - Có năng lực tổ chức nghiên cứu, chủ trì xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức giảng dạy về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   - Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, dự án, nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên;

   - Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh dân số viên hạng III lên chức danh dân số viên hạng II phải có thời gian giữ chức danh dân số viên hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm.

   Trường hợp có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh dân số viên hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

   - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV Tải về
  • Điều 6 Thông tư 03/2022/TT-BYT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn