Người già 74 tuổi thì có được nhận trợ cấp cho người cao tuổi không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/07/2022

Người già 74 tuổi thì có được nhận trợ cấp cho người cao tuổi không? Mức trợ cấp dành cho người cao tuổi là bao nhiêu?

Chào Luật sư, tôi có vấn đề này cần được giải đáp ạ. Tôi có một người cô 74 tuổi già ốm yếu, không có chồng không có con. Hiện tại cô chỉ sống có một mình thôi không có ai để nương tựa cả, nhà cũng thuộc hộ nghèo nữa. Tôi không biết là cô của tôi có thể nhận trợ cấp dành cho người cao tuổi được không ạ. Rất mong được luật sư giải đáp vấn đề này ạ.

  • Người già 74 tuổi thì có được nhận trợ cấp cho người cao tuổi không?

   Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

   c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

   d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

   Như vậy, trong trường hợp này người cô 74 tuổi của bạn là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng thì sẽ được nhận trợ cấp cho người cao tuổi.

   Mức trợ cấp dành cho người cao tuổi là bao nhiêu?

   Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng:

   1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

   đ) Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này:

   - Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

   - Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;

   - Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 5;

   - Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 5.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn