Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú bị phạt bao nhiêu tiền?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/02/2022

Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú bị phạt bao nhiêu tiền? Cầm cố, nhận cầm cố Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú bị xử phạt VPHC thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc.

  • Cầm cố, nhận cầm cố sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú bị xử phạt VPHC thế nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('67DFF', '360024');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về việc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   a) Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

   b) Mua, bán, thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

   c) Mượn, cho mượn hoặc sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

   d) Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật;

   đ) Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

   e) Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

   g) Cầm cố, nhận cầm cố sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú;

   h) Hủy hoại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì việc cầm cố, nhận cầm cố sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trútheo quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 01 triệu đến 02 triệu đồng đối với cá nhân và 02 đến 04 triệu đồng đối với tổ chức (theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144).

   Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú bị phạt bao nhiêu tiền?

   Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều này quy định về việc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   a) Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

   b) Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

   c) Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

   d) Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì hành vi đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú bị phạt từ 02 triệu đến 04 triệu đồng đối với cá nhân và 04 triệu đến 06 triệu đối với tổ chức (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn