Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/11/2022

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương? Trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?

   Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382433');" target='_blank'>Điều 10 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như sau:

   5. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo

   Cục Chính trị là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Phòng Chính sách là cơ quan chủ trì, giúp việc cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ:

   a) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phục vụ Ban Chỉ đạo kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả và chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo;

   b) Theo dõi, nắm tình hình; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện; hướng dẫn thực hiện và kiểm tra các công việc đã được phê duyệt hoặc có chủ trương triển khai thực hiện;

   c) Phối hợp với cơ quan tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

   2. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

   Tại Điều 11 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382433');" target='_blank'>Điều 11 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

   1. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh) chỉ đạo, điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương, hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với thông lệ quốc tế.

   2. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (cơ quan chính trị (chính sách) là cơ quan chủ trì, giúp việc cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh), có nhiệm vụ:

   a) Giúp Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh triển khai thực hiện, quản lý việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao;

   b) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phục vụ Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả và chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh;

   c) Theo dõi, nắm tình hình; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện; hướng dẫn thực hiện và kiểm tra các công việc đã được phê duyệt hoặc có chủ trương triển khai thực hiện;

   d) Chỉ đạo cơ quan tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh theo quy định.

   3. Trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?

   Tại Điều 12 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382433');" target='_blank'>Điều 12 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

   1. Cơ quan chính trị có trách nhiệm tham mưu, đề xuất thủ trưởng đơn vị ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao; tổng hợp, báo cáo kết quả; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

   2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao.

   3. Chỉ đạo cơ quan tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 10 Thông tư 80/2022/TT-BQP Tải về
  • Điều 11 Thông tư 80/2022/TT-BQP Tải về
  • Điều 12 Thông tư 80/2022/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn