Có 01 đứa con là liệt sĩ thì người mẹ có được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/11/2022

Có 01 đứa con là liệt sĩ thì người mẹ có được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Bà mẹ Việt Nam anh hùng có thuộc đối tượng được tặng nhà tình nghĩa hay không? Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế nào?

Chào anh chị, cho tôi hỏi ba tôi là liệt sĩ, hi sinh ở chiến trường miền nam năm 1973. Vậy bà nội tôi có được công nhận là liệt sĩ hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị. 

  • Có 01 đứa con là liệt sĩ thì người mẹ có được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Có 01 đứa con là liệt sĩ thì người mẹ có được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng?

   Tại khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012' onclick="vbclick('24C04', '381110');" target='_blank'>Điều 1 Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012 có quy định về các trường hợp được công nhận là liệt sĩ như sau:

   Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

   1. Có 2 con trở lên là liệt sĩ;

   2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;

   4. Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

   5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp có 01 đứa con là liệt sĩ thì người mẹ có thể được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng nếu liệt sĩ đó là con một.

   2. Bà mẹ Việt Nam anh hùng có thuộc đối tượng được tặng nhà tình nghĩa hay không?

   Tại Điều 18 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '381110');" target='_blank'>Điều 18 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định về chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

   1. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 16 của Pháp lệnh này.

   2. Trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

   3. Phụ cấp hằng tháng.

   4. Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

   5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

   6. Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

   Tại Khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '381110');" target='_blank'>Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định như sau:

   2. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

   a) Bảo hiểm y tế;

   b) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

   c) Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

   d) Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

   đ) Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

   e) Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

   g) Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

   h) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

   i) Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

   k) Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, bà mẹ Việt Nam anh hùng thuộc đối tượng được tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở.

   3. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế nào?

   Tại Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '381110');" target='_blank'>Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

   1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

   2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

   3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết

   4. Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

   Theo đó, chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được thực hiện theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn