Tội nhận hối lộ sẽ không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/10/2021

Tội nhận hối lộ thì sẽ không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có đúng không? Xin được hỏi.

  • Điều 28 Bộ luật Hình sự 2015' onclick="vbclick('486D5', '349633');" target='_blank'>Điều 28 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây:

   1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này;

   2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;

   3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.

   ...

   Như vậy đối với tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này mới không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, những trường hợp khác phạm tội này vẫn áp dụng quy định về thời hiệu quy định tại Điều 27.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn