Viện trưởng Viện kiểm sát nhận hối lộ sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/10/2022

Viện trưởng Viện kiểm sát nhận hối lộ sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm? Có được giảm nhẹ hình phạt tội nhận hối lộ khi đầu thú không? Viện trưởng Viện Kiểm sát nhận hối lộ được hoãn hình phạt tù khi nào? 

Chào anh chị Luật sư. Tôi đọc báo thấy có vài vụ nhận hối lộ của các Viện trưởng Viện kiểm sát và có thắc mắc là khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhận hối lộ sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhận hối lộ sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

   Tại Điều 354 Bộ luật hình sự 2015 được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội nhận hối lộ, theo đó:

   1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

   a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

   b) Lợi ích phi vật chất.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

   c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

   d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

   đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

   e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

   g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

   a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

   b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

   4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

   a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

   b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

   5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

   Căn cứ vào số tiền mà người nhận hối lộ nhận được do hành vi vi phạm pháp luật của mình để xác định khung hình phạt và khung hình phạt đối với tội phạm nhận hối lộ: thấp nhất sẽ là phạt tù từ 02 năm đến 7 năm và cao nhất sẽ là tử hình.

   Trường hợp người nhận hối lộ lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ chịu trách nhiệm hình sự từ 7 đến 15 năm tù.

   Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 đến 5 năm và phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   2. Có được giảm nhẹ hình phạt tội nhận hối lộ khi đầu thú không?

   Căn cứ vào Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau:

   1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

   a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

   b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

   c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

   d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

   đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

   e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

   g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

   h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

   i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

   k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

   l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

   m) Phạm tội do lạc hậu;

   n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

   o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

   p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

   q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

   r) Người phạm tội tự thú;

   s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

   t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;

   u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

   v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

   x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

   2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

   3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

   Theo như quy định trên, trường hợp người nhận hối lộ tự thú thì sẽ đương nhiên được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

   3. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhận hối lộ được hoãn hình phạt tù khi nào?

   Căn cứ Điều 67 Bộ luật hình sự 2015 quy định hoãn chấp hành hình phạt tù, theo đó:

   1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

   a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

   b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

   c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

   d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

   2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

   Viện trưởng Viện Kiểm sát khi nhận hối lộ mà có một trong những trường hợp nêu trên thì sẽ được hoãn hình phạt tù.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn