Trong hợp đồng đã thỏa thuận phạt vi phạm thì có được áp dụng bồi thường thiệt hại nữa hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/08/2021

Dạ, cho tôi hỏi, công ty tôi và đối tác ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa, nhưng chỉ thỏa thuận phạt vi phạm và không thỏa thuận bồi thương. Như vậy, khi xảy ra tranh chấp thì có được yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại nữa hay không?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 307 Luật Thương mại 2005' onclick="vbclick('A49', '347955');" target='_blank'>Điều 307 Luật Thương mại 2005 quy định quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại như sau:

   1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

   2. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

   Như vậy, mặc dù chỉ thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng giữa các bên nhưng pháp luật cho phép áp dụng thêm bồi thường thiệt hại về hoạt động thương mại trong trường hợp trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn