Đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách thì sẽ được rút ngắn thời gian thử thách?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/08/2021

Trong quy định pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự thì có phải người đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách thì sẽ được rút ngắn thời gian thử thách không?

  • Căn cứ Điều 6 Nghị định 01/2018/NQ-HĐTP quy định về điều kiện rút ngắn thời gian thử thách như sau:

   Người được tha tù trước thời hạn có thể được rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau đây:

   1. Đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách;

   2. Có nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa vụ; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm và lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc... được cơ quan cấp tỉnh trở lên khen thưởng.

   Như vậy, đối với người đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách thì chưa đủ điều kiện mà phải đáp ứng được điều kiện tại khoản 2 nêu trên. Lưu ý, đây không phải là quy định bắt buộc khi có đủ các điều kiện trên thì mặc nhiên được rút ngắn thời gian thử thách.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Nghị định 01/2018/NQ-HĐTP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn