Có được ủy quyền cho người khác tham gia buổi đối thoại giải quyết khiếu nại?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 29/04/2022

Có được ủy quyền cho người khác tham gia buổi đối thoại giải quyết khiếu nại? Khiếu nại lần hai có tổ chức đối thoại hay không? Tôi có khiếu nại quyết định hành chính của UBND cấp xã, sắp tới sẽ tổ chức đối thoại tôi có thể ủy quyền cho người khác tham gia buổi đối thoại hay không?

  • Có được ủy quyền cho người khác tham gia buổi đối thoại giải quyết khiếu nại?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại 2011 người khiếu nại có các quyền sau đây:

   a) Tự mình khiếu nại.

   Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

   Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

   b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

   c) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

   d) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

   .....

   Như vậy, bạn có quyền ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của bạn tham gia đối thoại.

   Khiếu nại lần hai có tổ chức đối thoại không?

   Căn cứ Điều 39 Luật này có quy định về tổ chức đối thoại lần hai như sau:

   Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật này.

   Theo đó, khi giải quyết khiếu nại lần hai thì vẫn tổ chức đối thoại

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn