Nhiệm vụ khởi tạo dữ liệu sức khỏe toàn dân sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/11/2022

Nhiệm vụ khởi tạo dữ liệu sức khỏe toàn dân sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030? Nhiệm vụ cập nhật dữ liệu sức khỏe xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030? Nhiệm vụ kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

Xin được giải đáp.

  • 1. Nhiệm vụ khởi tạo dữ liệu sức khỏe toàn dân sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

   Căn cứ Tiểu mục 1 Mục V Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định nhiệm vụ khởi tạo dữ liệu sức khỏe toàn dân như sau:

   Dữ liệu sức khỏe được khởi tạo từ các nguồn:

   1) Nguồn chuyên môn khám chữa bệnh, phòng bệnh

   Thúc đẩy việc dữ liệu khám chữa bệnh của người dân phải được quản lý tập trung theo các cấp, được các cơ sở y tế cập nhật, tức thời thường xuyên đầy đủ về kho dữ liệu sức khỏe người dân các cấp.

   Cơ sở y tế có trách nhiệm liên thông dữ liệu sức khỏe của người dân lên hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử ngay sau khi người dân đến khám chữa bệnh, tiêm chủng, xét nghiệm.

   2) Từ nguồn hành chính

   Thông qua việc quản lý thông tin hành chính, dân cư của các cấp chính quyền địa phương, dữ liệu quản lý sức khỏe của người dân ở y tế cơ sở.

   3) Nguồn dữ liệu bảo hiểm y tế

   Dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được truy xuất và xử lý trước khi đưa vào kho dữ liệu quốc gia về Y tế.

   Đảm bảo liên thông, chia sẻ tự động dữ liệu 12 danh mục dùng chung ngành y tế sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm: (1) Danh mục cấp giấy chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh bổ sung cấp chứng chỉ hành nghề; (2) Danh sách đăng ký người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc; (3) Danh mục thuốc mới được cấp, thu hồi, điều chỉnh thông tin, gia hạn và duy trì hiệu lực Giấy phép lưu hành tại Việt Nam; (4) Danh mục thuốc kê khai, kê khai lại giá; (5) Danh mục vật tư y tế; vật tư y tế chưa có mã chi tiết trong danh mục dùng chung; (6) Danh mục hãng sản xuất, nước sản xuất thuốc, vật tư y tế; (7) Danh mục các loại trang thiết bị y tế; (8) Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo Hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép; (9) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế; (10) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế; (11) Tổng hợp kết quả trúng thầu thuốc; (12) Danh mục mã bệnh theo ICD 10, danh mục mã bệnh Y học cổ truyền.

   4) Nguồn dữ liệu dân số

   Dữ liệu từ nguồn dữ liệu dân số được truy xuất và xử lý trước khi đưa vào kho dữ liệu quốc gia về Y tế.

   2. Nhiệm vụ cập nhật dữ liệu sức khỏe xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

   Theo Tiểu mục 2 Mục V Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định nhiệm vụ cập nhật dữ liệu sức khỏe thường xuyên, liên tục, đầy đủ, chính xác và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

   1) Kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu: thực hiện kết nối, chia sẻ, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

   2) Thúc đẩy nâng cấp các nghiệp vụ chuyên môn khám chữa bệnh, phòng bệnh; phát triển các nghiệp vụ, kịch bản khám bệnh, phòng bệnh.

   3) Thúc đẩy người dân cập nhật thông tin sức khỏe;

   4) Cập nhật thông tin từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và các nguồn dữ liệu lớn.

   5) Các nền tảng số y tế kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu liên quan để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

   3. Nhiệm vụ kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

   Tại Tiểu mục 3 Mục V Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định nhiệm vụ kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng nền tảng số y tế như sau:

   1) Hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế từ các nền tảng số y tế và hệ thống thông tin y tế quốc gia khác.

   2) Phát triển các năng lực phân tích dữ liệu, cung cấp các sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân và quản lý về y tế tại các cấp, ngành và các cơ sở y tế.

   3) Tổ chức cung cấp chia sẻ, khai thác sử dụng các sản phẩm thông tin.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn