Nhập khẩu thuốc thú y có cần giấy phép gì không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/10/2022

Nhập khẩu thuốc thú y có cần giấy phép gì không? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y?

Chào anh/chị, công ty của tôi có dự định nhập khẩu thuốc thú y để bán lẻ, tôi muốn biết để nhập khẩu thuốc thú y thì cần các loại giấy phép nào ạ? Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • Nhập khẩu thuốc thú y có cần giấy phép gì không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Nhập khẩu thuốc thú y có cần giấy phép gì không?

   Căn cứ Điều 94 Luật thú y 2015 có quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

   1. Có đủ các điều kiện buôn bán thuốc thú y quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 92 của Luật này;

   2. Có kho đủ điều kiện để bảo quản thuốc;

   3. Có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc thú y theo quy định;

   4. Có hồ sơ kiểm soát chất lượng và theo dõi xuất, nhập đối với từng loại thuốc;

   5. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.

   Tại Điều 92 Luật thú y 2015 quy định tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

   1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   2. Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

   3. Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;

   4. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

   Như vậy, theo quy định như trên, để có thể nhập khẩu thuốc thú y, công ty của bạn cần phải có các loại giấy phép là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc thú y theo quy định, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.

   2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y?

   Tại Điều 95 Luật thú y 2015 có quy định về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y có quyền sau đây:

   a) Được pháp luật bảo vệ về thương hiệu hàng hóa;

   b) Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

   c) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

   d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y có nghĩa vụ sau đây:

   a) Cung cấp hồ sơ nhập khẩu đúng với nội dung đã đăng ký;

   b) Tuân thủ quy định về điều kiện bảo quản thuốc;

   c) Cung cấp thuốc bảo đảm chất lượng theo đúng nội dung đăng ký;

   d) Lưu giữ tài liệu có liên quan đến từng lô thuốc thú y trong thời hạn ít nhất 06 tháng, kể từ ngày thuốc thú y hết hạn sử dụng;

   đ) Chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan cho việc lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu;

   e) Trả kinh phí xử lý, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu thuốc thú y gây ra theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y sẽ có những quyền và nghĩa vụ theo quy định như trên.

   3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y?

   Tại Điều 98 Luật thú y 2015 có quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y như sau:

   1. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y bao gồm:

   a) Đơn đăng ký;

   b) Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật;

   c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

   d) Chứng chỉ hành nghề thú y.

   2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y:

   a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cho Cục Thú y;

   b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở nhập khẩu thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký:

   a) Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm đơn đăng ký cấp lại; tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

   b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cho Cục Thú y; trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   4. Cục Thú y thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y trong các trường hợp sau đây:

   a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

   b) Vi phạm pháp luật mà bị xử phạt vi phạm hành chính từ ba lần trở lên trong một năm hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính ba lần liên tiếp về một hành vi vi phạm trong lĩnh vực nhập khẩu thuốc thú y;

   c) Không còn hoạt động nhập khẩu thuốc thú y;

   d) Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.

   Như vậy, Cục Thú y là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y. Hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y thực hiện theo quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn