Máy đã qua sử dụng 18 năm có được nhập khẩu vào Việt Nam không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/05/2022

Máy đã qua sử dụng 18 năm có được nhập khẩu vào Việt Nam không? Cách tính tuổi thiết bị đã qua sử dụng như thế nào? Hiện tại tôi đang kinh doanh sản xuất gỗ, sắp tới tôi mở rộng kinh doanh và cần một số lượng máy sấy gỗ. Qua một người bạn tôi, tôi được biết một nguồn cung cấp máy đã qua sử dụng nhưng vẫn dùng tốt. Tôi được biết máy này đã qua sử dụng 18 năm. Cho tôi hỏi là tôi có nhập khẩu máy này vào Việt Nam không?

  • Máy đã qua sử dụng 18 năm có được nhập khẩu vào Việt Nam không?

   Căn cứ Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng như sau:

   Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

   1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

   2. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

   a) Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

   b) Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

   Đối với một số thiết bị cụ thể quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 18/2019/QĐ-TTg thì sẽ tính tuổi thiết bị được nhập khẩu theo Phụ lục này được quy định như sau:

   Thiết bị dùng để sấy gỗ, bột giấy, giấy hoặc bìa có mã số HS được quy định tuổi thiết bị (tính theo năm) không vượt quá 15 năm.

   Như vậy, bạn không thể nhập máy sấy gỗ đã qua sử dụng 18 năm vào Việt Nam, thay vào đó bạn có thể tìm và nhập khẩu máy đã qua sử dụng từ 15 năm trở xuống.

   Cách tính tuổi thiết bị đã qua sử dụng như thế nào?

   Căn cứ vào Phụ lục I quy định về tuổi thiết bị đối với máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực cụ thể được ban hành kèm Quyết định 18/2019/QĐ-TTg hướng dẫn cách tính tuổi thiết bị như sau:

   Cách tính tuổi thiết bị (X): X = Năm nhập khẩu - Năm sản xuất

   Tuổi thiết bị được tính theo năm, không tính theo tháng.

   Ví dụ: thiết bị A được sản xuất tháng 01 năm 2008, nhập khẩu về cảng Việt Nam tháng 12 năm 2018.

   X = 2018 - 2008 = 10 (năm)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn