Cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có bị thu hồi hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 04/07/2022

Cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có bị thu hồi hay không? Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bị thu hồi do cho người khác thuê có được xin cấp lại?

Tôi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và bạn tôi có hỏi mượn sử dụng chứng chỉ này để sử dụng trong một vụ nhỏ nên tôi đã đồng ý. Cho tôi hỏi là với hành vi này thì tôi có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hay không? Và nếu thu hồi thì tôi có thể xin cấp lại được không? Xin cảm ơn!

  • Cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có bị thu hồi hay không?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

   2. Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định này;

   b) Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

   c) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

   đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

   đ) Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

   e) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

   g) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

   Theo đó, bạn cho mượn, cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

   Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bị thu hồi do cho người khác thuê có được xin cấp lại hay không?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

   3. Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

   Như vậy, bạn bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do hành vi cho mượn, cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề sẽ được đề nghị cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn