Điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/04/2022

Điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III? Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III là gì? Tôi đã có kinh nghiệm khảo sát xây dựng 3 năm rồi thì giờ có được thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động khảo sát xây dựng hạng III không? 

  • Điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III?
   (ảnh minh họa)
  • Điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III?

   Căn cứ Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

   Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

   1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

   a) Hạng I; Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

   b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

   c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

   3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   Theo đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải được các yêu cầu theo quy định như trên.

   Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III là gì?

   Theo quy định tại Điều 68 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng như sau:

   Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

   1. Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.

   2. Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

   3. Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

   Như vậy, để được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III cần phải đạt các điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và yêu cầu về tham gia khảo sát xây dựng như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn