Tổ chức, cá nhân phải đề nghị bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/06/2022

Tổ chức, cá nhân phải đề nghị bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định như thế nào? Các trường hợp không áp dụng bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ là trường hợp nào? Mong nhận được câu trả lời!

  • Tổ chức, cá nhân phải đề nghị bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, cá nhân phải đề nghị bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân phải đề nghị bổ sung giấy phép trong các trường hợp sau:

   a) Bổ sung nguồn phóng xạ mới, thiết bị bức xạ mới so với giấy phép đã được cấp;

   b) Bổ sung loại hình công việc bức xạ mới so với giấy phép đã được cấp, trừ các công việc bức xạ quy định tại khoản 2 Điều này;

   c) Tăng tổng hoạt độ đối với nguồn phóng xạ hở trong giấy phép đã được cấp.

   Các trường hợp không áp dụng bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Khoản 2 Điều trên quy định về các trường hợp không áp dụng bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ như sau:

   2. Các trường hợp không áp dụng bổ sung giấy phép:

   a) Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

   b) Vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân;

   c) Xây dựng cơ sở bức xạ;

   d) Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ;

   đ) Đề nghị bổ sung công việc bức xạ mới thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của cơ quan khác với cơ quan đã cấp giấy phép.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn