Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/06/2022

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định như thế nào? Thời hạn giải quyết và trả kết quả cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được thực hiện như thế nào? Mong nhận được câu trả lời!

 

  • Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 29 quy định về thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ như sau:

   1. Cách thức thực hiện

   a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) theo một trong các cách thức sau:

   - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN);

   - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

   b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế theo một trong các cách thức sau:

   - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

   - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   2. Thành phần hồ sơ

   Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ tương ứng được quy định từ Điều 15 đến Điều 27 của Nghị định này.

   3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   Thời hạn giải quyết và trả kết quả cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Khoản 4 Điều 29 Nghị định trên quy định về thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ như sau:

   4. Thời hạn giải quyết và trả kết quả

   a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

   b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 Phụ lục VI của Nghị định trong thời hạn sau đây:

   - 15 ngày đối với nhập khẩu, xuất khẩu và vận chuyển quá cảnh;

   - 25 ngày đối với thiết bị X-quang sử dụng trong y tế;

   - 30 ngày đối với vận chuyển;

   - 45 ngày đối với các công việc bức xạ khác.

   c) Trường hợp không cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Chậm nhất trong thời hạn quy định tại điểm b khoản này, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn