Quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/03/2022

Quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  theo quy định mới nhất của pháp luật như thế nào? Mong được anh/chị hướng dẫn.

  • Quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hình thức trực tiếp

   Căn cứ Điều 39 quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Thông tư 03/2022/TT-BTNMT (có hiệu lực từ 15/04/2022) quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hình thức trực tiếp như sau:

   1. Các bước thực hiện

   a) Tiếp nhận yêu cầu và lập hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu;

   b) Chuẩn bị thông tin, tài liệu theo yêu cầu:

   - Tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý;

   - Tài liệu liên quan khác;

   - Trích xuất, tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ.

   c) Bàn giao tài liệu cho người sử dụng;

   d) Tổng hợp, báo cáo tình hình cung cấp thông tin, tài liệu.

   2. Sản phẩm

   a) Biên bản bàn giao tài liệu (mẫu BM.01);

   b) Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (mẫu BM.30).

   Quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hình thức trực tuyến

   Căn cứ Điều 40 quy định này quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hình thức trực tuyến như sau:

   1. Các bước thực hiện

   a) Tiếp nhận yêu cầu và lập hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu;

   b) Chuẩn bị thông tin, tài liệu theo yêu cầu:

   - Tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý;

   - Tài liệu liên quan khác;

   - Trích xuất, tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ.

   c) Gửi thông tin, tài liệu theo hệ thống thông tin trên môi trường điện tử;

   d) Lưu hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu.

   2. Sản phẩm

   a) Hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu;

   b) Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (mẫu BM.30).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn