Không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất có bị thu hồi?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/05/2022

Chào anh chị, cho tôi hỏi vấn đề như sau, tôi có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, vậy cho tôi hỏi nếu tôi không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì giấy phép tôi có bị thu hồi không? Kính nhờ anh chị giúp đỡ.

  • Không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất có bị thu hồi?

   Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT có quy định về việc thu hồi giấy phép như sau:

   2. Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

   b) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản;

   c) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

   d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

   đ) Giấy phép đã được cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và không nhận giấy phép.

   Như vậy, trong trường hợp bạn không thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước thì giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của bạn sẽ bị thu hồi.

   Thẩm quyền thu hồi đối với giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ở quy mô lớn

   Tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT có quy định như sau:

   Điều 11. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

   1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

   Tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT có quy định như sau:

   Điều 5. Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất

   1. Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất được quy định như sau:

   c) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn gồm các trường hợp không quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này.

   Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thẩm quyền thu hồi đối với giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ở quy mô lớn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn