Chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/11/2021

Chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ được quy định trong pháp luật như thế nào?

  • Chi phí năng lượng, nhiên liệu trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ được quy định tại Tiểu mục 2.3 Mục 2 Phụ lục I Thông tư 122/2021/TT-BQP như sau:

   - Nhiên liệu, năng lượng là xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén tiêu hao trong thời gian một ca làm việc của máy để tạo ra động lực cho máy hoạt động gọi là nhiên liệu chính. Các loại dầu mỡ bôi trơn, dầu truyền động gọi là nhiên liệu phụ trong một ca làm việc của máy được xác định bằng hệ số so với chi phí nhiên liệu chính.

   - Chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:


   - Trong đó:

   + CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy (đồng/ca);

   + ĐNLi: định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng loại i của thời gian máy làm việc trong một ca;

   + GNLi: giá nhiên liệu loại i;

   + KPi: hệ số chi phí nhiên liệu phụ loại i;

   + n: số loại nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong một ca máy.

   - Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của thời gian máy làm việc trong một ca của một loại máy và thiết bị thi công được xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Giá nhiên liệu, năng lượng được xác định trên cơ sở:

   + Giá xăng, dầu: theo thông cáo báo chí giá xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex phù hợp với thời điểm tính giá ca máy;

   + Giá điện: theo quy định về giá bán điện của Nhà nước phù hợp với thời điểm tính giá ca máy.

   - Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc, được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của dự án. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị bình quân như sau:

   + Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;

   + Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;

   + Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

   - Trường hợp các loại máy để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát, thí nghiệm và một số loại công tác khác) mà chi phí nhiên liệu, năng lượng đã tính vào chi phí vật liệu trong đơn giá của công tác đó thì khi xác định giá ca máy không tính thành phần chi phí nhiên liệu, năng lượng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn