Bảo quản tài liệu, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ dạng giấy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/03/2022

Việc bảo quản tài liệu, tu bổ, phục chế tài liệu  lưu trữ dạng giấy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào? Mong được anh/chị hướng dẫn theo quy định mới nhất.

  • Bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

   Căn cứ Điều 34 quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Thông tư 03/2022/TT-BTNMT' onclick="vbclick('7B48B', '361130');" target='_blank'>Thông tư 03/2022/TT-BTNMT (có hiệu lực từ 15/04/2022) việc bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quy định như sau:

   1. Các bước thực hiện

   a) Bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy:

   - Vệ sinh bên trong hộp (cặp) bảo quản tài liệu;

   - Vệ sinh bìa hồ sơ, tài liệu;

   - Đưa tài liệu vào bìa hồ sơ, xếp hồ sơ vào hộp (cặp) bảo quản tài liệu;

   - Xếp hộp (cặp) bảo quản tài liệu lên giá, ngăn theo vị trí ban đầu;

   - Kiểm tra công tác bảo quản tài liệu;

   b) Ghi Nhật ký bảo quản tài liệu lưu trữ.

   2. Sản phẩm

   Nhật ký bảo quản tài liệu lưu trữ (mẫu BM.17).

   Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ dạng giấy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

   Căn cứ Điều 36 quy định này việc tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ dạng giấy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quy định như sau:

   1. Các bước thực hiện

   a) Lập danh mục tài liệu cần tu bổ, phục chế; bàn giao, vận chuyển tài liệu tới địa điểm thực hiện; vệ sinh tài liệu;

   b) Tu bổ, phục chế bằng biện pháp vá, dán;

   c) Tu bổ, phục chế bằng bằng biện pháp tu bổ, bồi nền;

   d) Kiểm tra, đánh giá chất lượng;

   đ) Bàn giao, xếp tài liệu lên giá, ngăn theo vị trí ban đầu;

   e) Lập báo cáo kết quả tu bổ, phục chế tài liệu.

   2. Sản phẩm

   a) Biên bản bàn giao tài liệu khi xuất kho (mẫu BM.01);

   b) Biên bản kiểm tra chất lượng tài liệu tu bổ (mẫu BM.16);

   c) Biên bản bàn giao tài liệu khi nhập kho (mẫu BM.01);

   c) Báo cáo kết quả tu bổ, phục chế tài liệu (mẫu BM.14).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn