Bản tin phân tích xu thế hải văn có thuộc bản tin dự báo, cảnh báo hải văn với thời hạn vừa hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/07/2022

Bản tin phân tích xu thế hải văn có thuộc bản tin dự báo, cảnh báo hải văn với thời hạn vừa hay không? Tôi đang công tác trong đài truyền hình và chuẩn bị thực hiện bản tin dự báo, cảnh báo hải văn với thời hạn vừa. Cho tôi hỏi bản tin phân tích xu thế hải văn có thuộc bản tin dự báo, cảnh báo hải văn với thời hạn vừa hay không? Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài bao gồm những nội dung gì? Tôi cảm ơn!

  • Bản tin phân tích xu thế hải văn có thuộc bản tin dự báo, cảnh báo hải văn với thời hạn vừa hay không?

   Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 06/2016/TT-BTNMT có quy định về bản tin dự báo, cảnh báo hải văn như sau:

   3. Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa, bao gồm các loại bản tin sau:

   a) Bản tin phân tích xu thế hải văn: Nội dung bản tin phải có tối thiểu các thông tin về mô tả hiện trạng, diễn biến và dự báo xu thế của các yếu tố hải văn tại vùng biển cụ thể trong thời hạn dự báo;

   b) Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn: dự báo chi Tiết các yếu tố hải văn, hiện tượng hải văn tại vùng biển dự báo hoặc khu vực biển, khu vực ven bờ cụ thể và cảnh báo các hiện tượng hải văn nguy hiểm có khả năng xảy ra trong thời hạn dự báo. Nội dung bản tin phải có tối thiểu các thông tin về mô tả hiện trạng, diễn biến, mức độ hoặc thời Điểm xuất hiện và giá trị độ cao mực nước lớn, nước ròng; hướng và độ cao sóng biển; hướng và vận tốc dòng chảy biển ở lớp nước mặt.

   Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì bản tin phân tích xu thế hải văn thuộc bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa.

   Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài bao gồm những nội dung gì?

   Tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư 06/2016/TT-BTNMT có quy định về bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài như sau:
   4. Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài: nhận định về xu thế biến đổi của thủy triều và khả năng xảy ra triều cường tại vùng biển cụ thể trong thời hạn dự báo. Nội dung bản tin cần có tối thiểu các thông tin về xu thế biến đổi, thời Điểm xuất hiện và các giá trị độ cao mực nước lớn, nước ròng.

   Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài cần phải đáp ứng các điều kiện đã được nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn