Việc phân bổ và giao dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/05/2020

Theo quy định mới thì việc phân bổ và giao dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT được quy định như thế nào? Mong đươc giải đáp.

  • Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 27/2020/TT-BTC (Có hiệu lực từ 05/06/2020) quy định việc phân bổ và giao dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT, cụ thể như sau;

   => Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; các Bộ, ngành, địa phương phân bổ và giao dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT theo nội dung chi quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và Thông tư này; đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để kiểm tra và thực hiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn