Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính như thế nào khi thay đổi giá tính thuế tài nguyên?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/08/2019

Khi thay đổi giá tính thuế tài nguyên thì tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính như thế nào? Có thay đổi gì không?

  • Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định cách tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có sự thay đổi giá tính thuế tài nguyên, như sau:

   Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp từ lần tiếp theo trở đi phải nhân với tỷ số chênh lệch giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cụ thể theo công thức sau:

   Tn = Thn x Gn: G

   Trong đó:

   Tn - Tiền nộp lần thứ n; đồng Việt Nam.

   Thn - Tiền nộp hàng năm quy định tại Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đồng Việt Nam,

   Gn - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm thông báo nộp tiền lần thứ n; đồng/đơn vị trữ lượng.

   G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu phê duyệt; đồng/đơn vị trữ lượng.

   Trên đây là cách tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có sự thay đổi giá tính thuế tài nguyên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn