Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/07/2022

Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản? Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có nghĩa vụ gì?

Công ty của tôi đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, gần đây công ty làm ăn khó khăn cho nên muốn chuyển nhượng lại quyền khai thác khoáng sản thì có được không? Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có nghĩa vụ gì?

Nhờ anh/chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật khoáng sản 2010 quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

   a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác;

   b) Tiến hành khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản;

   c) Được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác, nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện;

   d) Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;

   đ) Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

   e) Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

   g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   h) Thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt;

   i) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định như trên, doanh nghiệp của bạn có quyền chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác.

   Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có nghĩa vụ gì?

   Theo Khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản 2010 tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

   c) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

   d) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;

   đ) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

   e) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   g) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

   h) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;

   i) Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;

   k) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn