Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với bản thảo (bản mẫu) được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/04/2022

Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với bản thảo (bản mẫu)? Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện công đoạn in, phát hành xuất bản phẩm? Phương thức xuất bản phẩm được thực hiện theo Chương trình, đề án? Mong được giải đáp thắc mắc

  • Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với bản thảo (bản mẫu)?

   Khoản 1 Điều 5 Thông tư 32/2021/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7AB04', '363409');" target='_blank'>Điều 5 Thông tư 32/2021/TT-BTTTT Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với bản thảo (bản mẫu), bao gồm các công đoạn:

   a) Xây dựng đề tài, đề cương; tổ chức bản thảo (đặt nghiên cứu, sáng tác, sưu tầm, biên soạn hoặc dịch sang các ngôn ngữ khác nhau).

   b) Thực hiện hoàn thiện bản thảo xuất bản phẩm, bao gồm: biên tập, đọc duyệt; thẩm định, hiệu đính nội dung bản thảo (nếu có); hoàn thiện bản mẫu (bao gồm cả bìa nếu xuất bản phẩm là sách).

   Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện công đoạn in, phát hành xuất bản phẩm?

   Khoản 2 Điều 5 Thông tư 32/2021/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7AB04', '363409');" target='_blank'>Điều 5 Thông tư 32/2021/TT-BTTTT giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện công đoạn in, phát hành xuất bản phẩm quy định như sau:

   2. Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện công đoạn in, phát hành xuất bản phẩm

   a) Thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng in xuất bản phẩm đối với nhà xuất bản có cơ sở in trực thuộc đủ điều kiện in xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật và được giao nhiệm vụ, đặt hàng bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm đó. Trường hợp nhà xuất bản không có cơ sở in trực thuộc đủ điều kiện in xuất bản phẩm thì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để thực hiện in xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xuất bản.

   b) Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để thực hiện phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp nhà xuất bản đủ điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử thì thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Phương thức xuất bản phẩm được thực hiện theo Chương trình, đề án?

   Khoản 3 Điều 5 Thông tư 32/2021/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7AB04', '363409');" target='_blank'>Điều 5 Thông tư 32/2021/TT-BTTTT giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện công đoạn in, phát hành xuất bản phẩm quy định như sau:

   3. Trường hợp xuất bản phẩm được thực hiện theo Chương trình, Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì áp dụng phương thức thực hiện theo Chương trình, Đề án được phê duyệt.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn