NLĐ đủ điều kiện lương hưu thì có được hỗ trợ dịch Covid-19?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/07/2021

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng lương hưu trong thời gian dịch, thì có được hỗ trợ do dịch Covid-19 không? Người này không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  • Căn cứ Khoản 2b Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

   1...

   2. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

   a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

   b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

   Như vậy, đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng lương hưu mặc dù không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn không được hỗ trợ dịch Covid-19.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn