Mức lương cơ sở năm 2018 là bao nhiêu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/03/2018

Mức lương cơ sở năm 2018 là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hữu Vinh, tôi sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức lương cơ sở năm 2018 là bao nhiêu? Có văn bản nào quy định về việc điều chỉnh mức lương này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (vinh***@gmail.com)

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì mức lương cơ sở năm 2018 được quy định như sau:

   1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng; đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

   2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

   Như vậy theo quy định nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng. Từ ngày 01/7/2018 sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới là 1,39 triệu đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng).

   Trên đây là nội dung quy định về mức lương cơ sở năm 2018. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn