Học khóa đào tạo nghề đấu giá mất bao lâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/11/2022

Học khóa đào tạo nghề đấu giá mất bao lâu? Phải tập sự hành nghề đấu giá bao lâu mới được kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá? Xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá ở đâu?

Xin chào ban biên tập, em mới ra trường và đang làm việc tại một tổ chức hành nghề đấu giá, em có dự định sẽ học lấy Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trước mắt sẽ tham gia khóa đào tạo nghề. Cho em hỏi đối với khóa đào tạo nghề đấu giá này thì thời gian học là bao lâu? Học xong phải tập sự hành nghề đấu giá thì phải tập sự bao lâu mới kiểm tra kết quả tập sự được? Xin được giải đáp.

  • 1. Học khóa đào tạo nghề đấu giá mất bao lâu?

   Căn cứ Điều 12 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định đào tạo nghề đấu giá như sau:

   1. Người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Luật này, có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá.

   2. Thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. Người hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá được cơ sở đào tạo nghề đấu giá cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

   Như vậy, bạn phải đạt các điều kiện mới đợc tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá, thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

   2. Phải tập sự hành nghề đấu giá bao lâu mới được kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá?

   Theo Điều 13 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định tập sự hành nghề đấu giá như sau:

   1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá và người được miễn đào tạo nghề đấu giá được tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức đấu giá tài sản.

   2. Thời gian tập sự hành nghề đấu giá là 06 tháng. Thời gian tập sự hành nghề đấu giá được tính từ ngày tổ chức đấu giá tài sản thông báo danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức mình cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

   3. Tổ chức đấu giá tài sản phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá. Đấu giá viên hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện.

   Người tập sự hành nghề đấu giá được hướng dẫn các kỹ năng hành nghề và thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá tài sản do đấu giá viên hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm trước đấu giá viên hướng dẫn về những công việc đó. Người tập sự hành nghề đấu giá không được điều hành cuộc đấu giá.

   4. Người hoàn thành thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

   Nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá bao gồm kỹ năng hành nghề đấu giá, pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật có liên quan, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

   5. Việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá do Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá thực hiện. Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; thành phần Hội đồng bao gồm đại diện Bộ Tư pháp làm Chủ tịch, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và một số đấu giá viên là thành viên.

   Theo đó, sau khi bạn có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá sẽ phải tập sự hành nghề tại một tổ chức đấu giá tài sản trong thời gian 6 tháng, sau khi hoàn thành tập sự hành nghề mới được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

   3. Xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá ở đâu?

   Theo Điều 14 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá như sau:

   1. Người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 của Luật này gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá đến Bộ Tư pháp và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

   a) Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

   b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

   c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá;

   d) Văn bản xác nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá;

   đ) Phiếu lý lịch tư pháp;

   e) Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

   2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

   3. Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề. Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi người đó bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại Điều 16 của Luật này.

   Chính phủ quy định chi tiết việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên.

   Như vậy, anh/chị muốn cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải gửi hồ sơ xin cấp đến Bộ Tư pháp theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn