Bản thuyết minh phương án lập đề cương và dự toán trong hoạt động ứng dụng CNTT được quy định thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/03/2020

Xin hỏi. Vừa qua cơ quan công an Huyện có yêu cầu tôi phụ trách dự án xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện hư hỏng. Tuy nhiên khi kiểm định rà soát kinh phí chi là không đủ, mặc dù đã tối đa hạn chế thay thế những thiết bị hỏng. Vì vậy tôi muốn lập đề cương và dự toán chi tiết thuyết minh phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được đề xuất sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thì tôi cần làm như thế nào để thực hiện đúng quy định? Mong Ban biên tập hỗ trợ!

  • Theo Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BTTTT (Có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định thuyết minh phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được đề xuất như sau:

   - Phân tích, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, thiết bị được lựa chọn, trong đó có phân tích, lựa chọn phương án, giải pháp bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan (nếu có).

   - Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

   - Đối với phần mềm nội bộ: Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 73/2019/NĐ-CP và các nội dung khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định 73/2019/NĐ-CP .

   - Đối với xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện: Các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng trong triển khai mua sắm, lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị; Danh mục thiết bị mua sắm, lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị; Thuyết minh giải pháp thiết kế mạng, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cấp điện, chống sét, hệ thống làm mát, tính toán băng thông đường truyền (kèm theo sơ đồ, nếu có); Thống kê khối lượng công tác xây lắp, thiết bị chủ yếu của hạng mục chính và phụ; Các thuyết minh khác có liên quan (nếu cần thiết).

   - Các yêu cầu về đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan.

   - Các yêu cầu (nếu cần thiết) về kiểm thử hoặc vận hành thử, bảo hành, bảo trì.

   => Để hiểu rõ thêm bạn có thể tham khảo thêm Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn