Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/07/2022

Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam? Nhiệm vụ của ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 1 Điều 11 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   1. Ban Kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ. Ban Kiểm soát có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên.

   Nhiệm vụ của ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về nhiệm vụ của ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   2. Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động độc lập và có nhiệm vụ sau:

   a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ và các quy định của pháp luật;

   b) Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính, tài sản của Quỹ.

   c) Trường hợp có vấn đề phát sinh, Ban Kiểm soát Quỹ có quyền gửi văn bản báo cáo và yêu cầu Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, giải quyết theo quy định của Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn