Xin cấp lý lịch tư pháp ở phòng Tư pháp huyện được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/11/2022

Xin cấp lý lịch tư pháp ở phòng Tư pháp huyện được không? Công dân Việt Nam xin phiếu lý lịch tư pháp số mấy để bổ sung hồ sơ xin việc? Thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc được quy định như thề nào?

Chào ban biên tập, em vừa nhận vào làm tại một công ty ở quê. Bên nhân sự công ty yêu cầu em phải cung cấp lý lịch tư pháp. Do không hiểu rõ về quy định pháp luật và đang sinh sống ở quê nên không biết xin cấp lý lịch ở đâu và phải xin phiếu lý lịch tư pháp nào? Ban biên tập cho em hỏi, em xin cấp lý lịch tư pháp ở phòng Tư pháp huyện được không? Công dân Việt Nam xin lý lịch tư pháp số mấy để bổ sung hồ sơ xin việc? 

Mong ban biên tập giải đáp giúp em, em cảm ơn. 

  • Xin cấp lý lịch tư pháp ở phòng Tư pháp huyện được không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Xin cấp lý lịch tư pháp ở phòng Tư pháp huyện được không?

   Tại Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

   b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

   2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

   b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

   c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

   3. Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

   Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   4. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

   Như vậy, phòng Tư pháp huyện không có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp. Do đó, bạn có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp thì bạn phải đến Sở Tư pháp tại tỉnh của bạn đang cư trú.

   2. Công dân Việt Nam xin phiếu lý lịch tư pháp số mấy để bổ sung hồ sơ xin việc?

   Tại Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

   2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

   3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Tại Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

   a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Luật này;

   b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

   2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

   Theo đó, trường hợp bạn xin phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc thì bạn phải xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật.

   3. Thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc được quy định như thề nào?

   Tại Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020 quy định vê thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như sau:

   1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

   a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

   2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

   a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

   b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

   3. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

   4. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này.

   5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   Trên đây là thủ tục xin lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn