Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú được quy định ra sao?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/11/2022

Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú được quy định ra sao? Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú được quy định thế nào? Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú được quy định thế nào?

  • Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú được quy định ra sao?

   Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú được quy định thế nào? Nhờ tư vấn.

   Trả lời:

   Theo Điều 14 Nghị định 62/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('738ED', '381277');" target='_blank'>Điều 14 Nghị định 62/2021/NĐ-CP có quy định về sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú như sau:

   1. Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về cư trú của công dân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc giải quyết thủ tục hành chính.

   2. Sao lưu dữ liệu về cư trú là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về cư trú để bảo đảm tính nguyên vẹn của dữ liệu cư trú trên hệ thống.

   3. Phục hồi dữ liệu cư trú là quá trình khôi phục lại dữ liệu về thời điểm dữ liệu trước khi bị lỗi, hư hỏng hoặc điều chỉnh không đúng quy định. Dữ liệu cư trú được phục hồi khi dữ liệu bị phá hủy, tấn công mạng, truy nhập trái phép.

   Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú được quy định thế nào?

   Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú được quy định như thế nào? Nhờ tư vấn.

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 10 Nghị định 62/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('738ED', '381277');" target='_blank'>Điều 10 Nghị định 62/2021/NĐ-CP có quy định về Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú như sau:

   1. Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ Công an quản lý, được kết nối thống nhất, đồng bộ đến Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

   2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú bao gồm các hoạt động:

   a) Bố trí mặt bằng, xây dựng các công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị;

   b) Trang bị các trang thiết bị cần thiết;

   c) Nâng cấp hạ tầng mạng;

   d) Tổ chức cơ sở dữ liệu; xây dựng phần mềm quản lý, đăng ký cư trú;

   d) Thu thập, chuẩn hóa, nhập dữ liệu;

   e) Lưu trữ, sao lưu dự phòng, đồng bộ hệ thống, phục hồi dữ liệu; bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu;

   g) Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu;

   h) Vận hành, hiệu chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng Cơ sở dữ liệu;

   i) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

   Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú được quy định thế nào?

   Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú được quy định thế nào? Nhờ tư vấn.

   Trả lời:

   Theo Điều 12 Nghị định 62/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('738ED', '381277');" target='_blank'>Điều 12 Nghị định 62/2021/NĐ-CP có quy định về cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú như sau:

   1. Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm tổ chức cập nhật thông tin về cư trú của công dân đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

   2. Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu.

   3. Nguyên tắc chỉnh sửa thông tin về công dân:

   a) Chỉ chỉnh sửa thông tin về công dân khi phát hiện có sự thay đổi hoặc có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

   b) Phải có văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin về công dân có liên quan đến thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

   c) Chỉ người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này mới được cho phép chỉnh sửa thông tin về công dân.

   4. Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của các thông tin trước khi chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú quyết định việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn