Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có được quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/11/2022

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có được quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không? Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ở cơ quan nào? Người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ được giải quyết trong bao lâu?

Xin chào ban biên tập, tôi có một người bạn là người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam và muốn xin việc làm, bây giờ công ty họ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì người bạn nước ngoài đó có thể yêu cầu xin cấp được không và xin cấp ở cơ quan nào? Nếu được thì khi làm đơn cấp Phiếu lý lịch tư pháp có lâu không? Xin được giải đáp.

  • Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có được quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có được quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không?

   Căn cứ Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009' onclick="vbclick('161F7', '379740');" target='_blank'>Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

   2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

   3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Ngoài ra tại Điều 11 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của công dân như sau:

   1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

   2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

   Như vậy, nơi cư trú của công dân là là nơi công dân đó thường xuyên sính sống, có thể là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của công dân đó. Do đó, người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

   2. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ở cơ quan nào?

   Theo Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009' onclick="vbclick('161F7', '379740');" target='_blank'>Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

   b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

   2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

   b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

   c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

   3. Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

   Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   4. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

   Như vậy, người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có yêu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì có thể làm đơn nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm trú để xin cấp theo quy định.

   3. Người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ được giải quyết trong bao lâu?

   Tại Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp 2009' onclick="vbclick('161F7', '379740');" target='_blank'>Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 15 ngày.

   2. Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

   Như vậy, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp bình thường đối với người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp người nước ngoài tạm trú cần tra cứu thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn