Chưa xác định được cha mẹ có được cấp số định danh không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/02/2022

Có thể cấp số định danh khi chưa xác định được cha mẹ không? Em tên Long năm nay 16 tuổi. Em không có cha và đang sống với ông bà. Em muốn hỏi là nếu không xác định được cha thì mình xin số định danh làm căn cước công dân được không?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 137/2015/NĐ-CP có quy định về phải thu thập các thông tin sau đây để cấp số định danh cá nhân:

   - Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

   - Ngày, tháng, năm sinh;

   - Giới tính;

   - Nơi đăng ký khai sinh;

   - Quê quán;

   - Dân tộc;

   - Quốc tịch;

   - Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

   Bên cạnh đó, Khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2021/NĐ-CP quy định về việc cấp số định danh với công dân đã đăng ký khai sinh như sau:

   - Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

   - Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

   -...

   - Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

   Như vậy theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì người đã làm khai sinh nhưng chưa có số định danh sẽ phải bổ sung thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

   Thông tin cha là một thông tin cần được cung cấp để làm số định danh tuy nhiên trong trường hợp bạn không xác định được thông tin của cha thì bạn có thể bỏ qua thông tin cha.


   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn