Ủy quyền cho người khác ký hợp đồng lao động được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/05/2022

Có thể ủy quyền người khác ký hợp đồng lao động được không? Người lao động có thể cùng lúc ký kết 02 hợp đồng lao động không? Tôi đang làm công nhân tại một nhà máy thì được chị Yến nhờ phụ may. Nhưng vì không tiện đến nhà chị Yến nên hợp đồng lao động với chị Yến tôi ủy quyền cho người khác ký được không? Tôi đang làm việc cho hợp đồng lao động này mà ký hợp đồng lao động với người khác thì có được không?

  • Có thể ủy quyền người khác ký hợp đồng lao động được không?

   Căn cứ theo Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau:

   1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

   Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

   3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

   b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

   c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

   d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

   4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

   c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

   d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

   5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì người lao động ký hợp đồng làm việc theo nhóm mà trong nhóm có từ đủ người 18 tuổi trở lên thì có thể ủy quyền cho một người lao động đại diện ký kết hợp đồng. Các trường hợp còn lại người lao động phải tự mình trực tiếp ký kết. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn sẽ phải trực tiếp khi kết hợp đồng lao động bởi không thuộc trường hợp được ủy quyền ký kết hợp đồng.

   Người lao động có thể cùng lúc ký kết 02 hợp đồng lao động không?

   Theo Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 quy định giao kết nhiều hợp đồng lao động như sau:

   1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

   2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

   Theo đó, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động cùng lúc miễn phải bảo hiện đầy đủ nội dung đã giao kết là được.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn