Người ủy quyền ủy quyền lại cho người khác ký thì hợp đồng có hiệu lực được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/06/2022

Người ủy quyền ủy quyền lại cho người thứ 3 ký hợp đồng thì có được không? Hợp đồng lao động ký sai thẩm quyền thì xử lý thế nào? Tôi là nhân sự công ty ký kết hợp đồng tuyển dụng với người lao động, tuy nhiên theo tôi biết chỉ có trưởng phòng nhân sự mới có ủy quyền từ giám đốc nên đã trao đổi và được biết là trưởng phòng đã ký ủy quyền lại cho tôi vậy thì có được không? Hợp đồng này nếu sai thẩm quyền thì sẽ phải xử lý thế nào? Mong được giải đáp.

  • Người ủy quyền ủy quyền lại cho người thứ 3 ký hợp đồng thì có được không?

   Theo Khoản 4 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

   1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

   Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

   3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

   b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

   c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

   d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

   4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

   c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

   d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

   5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì việc người đại điện theo pháp luật của công ty bạn ủy quyền lại cho trưởng phòng nhân sự ký hợp đồng là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc ủy quyền lại cho nhân viên cấp dưới ký hợp đồng tùy trường hợp, nếu giám đốc bạn đồng ý cho trưởng phòng nhân sự của bạn ủy quyền cho bạn ký kết hợp đồng với người lao động thì hợp đồng vẫn có hiệu lực.

   Hợp đồng lao động ký sai thẩm quyền thì xử lý thế nào?

   Bên cạnh đó, tại Điều 51 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu như sau:

   1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì xử lý như sau:

   a) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng; trường hợp không có thỏa ước lao động tập thể thì thực hiện theo quy định của pháp luật;

   b) Hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động.

   2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp do ký sai thẩm quyền thì hai bên ký lại.

   3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Theo đó, trong trường hợp hợp đồng lao động của bạn bị ký sai thẩm quyền thì hai bên có thể ký lại hợp đồng lao động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn