Hồ sơ cấp phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cần phiếu lý lịch tư pháp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/07/2022

Hồ sơ cấp phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cần phiếu lý lịch tư pháp không? Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp gồm những nội dung nào? 

Tôi đang làm việc trong một công ty liên doanh tại Bình Dương. Hiện ở công ty có một số người nước ngoài đang làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tôi thắc mắc là trong hồ sơ cấp phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải có Phiếu lý lịch tư pháp không? Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp gồm những nội dung nào? 

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • Hồ sơ cấp phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cần phiếu lý lịch tư pháp không?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('446C5', '369743');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cụ thể như sau:

   3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.

   Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

   Như vậy, người lao động nước ngoài sẽ phải có Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

   Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp gồm những nội dung nào?

   Tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 85/2013/NĐ-CP' onclick="vbclick('31790', '369743');" target='_blank'>Điều 14 Nghị định 85/2013/NĐ-CP về đơn đề nghị đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp, theo đó:

   2. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp được làm thành hai bản, một bản cấp cho Văn phòng giám định tư pháp, một bản lưu tại Sở Tư pháp. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp có nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Số giấy đăng ký; ngày, tháng, năm được cấp Giấy đăng ký hoạt động;

   b) Tên Văn phòng, số quyết định cho phép thành lập Văn phòng;

   c) Địa chỉ trụ sở của Văn phòng;

   d) Lĩnh vực giám định tư pháp;

   đ) Họ và tên người đại diện theo pháp luật của Văn phòng;

   e) Họ và tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của thành viên hợp danh (nếu có).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn