Có phải thực hiện thỏa ước lao động đã có hiệu lực trước khi vào làm việc ở công ty?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/05/2022

Có phải thực hiện thỏa ước lao động đã có hiệu lực trước khi vào làm việc? Trong trường hợp doanh nghiệp bị chia tách thì việc thực hiện thỏa ước sẽ như thế nào? Thỏa ước lao động của công ty em được ban hành và có hiệu lực vào ngày 15/02/2022 nhưng đến ngày 22/02/2022 em mới vào công ty làm việc. Anh chị cho em hỏi em có phải thực hiện theo thỏa ước hay không. Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • Có phải thực hiện thỏa ước lao động đã có hiệu lực trước khi vào làm việc ở công ty?

   Tại Điều 79 Bộ luật Lao Động 2019 có quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp như sau:

   1. Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực.

   2. Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước lao động tập thể.

   Theo đó, trong trường hợp bạn vào làm việc ở công ty sau thời gian thỏa ước lao động đã ký kết thì bạn vẫn phải thực hiện theo thỏa ước lao động đã được ký trước đó.

   Trong trường hợp doanh nghiệp bị chia tách thì việc thực hiện thỏa ước sẽ như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 80 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp như sau:

   1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật này căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

   Như vậy, trong trường hợp chia tách doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng, xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn