Yêu cầu về tính an toàn và lưu trữ dữ liệu của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 09/11/2022

Yêu cầu về tính an toàn và lưu trữ dữ liệu của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như thế nào? Về nguồn điện sử dụng của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe có yêu cầu như thế nào? Quy định về lắp đặt thiết bị DAT trên xe ô tô của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như thế nào? Quản lý, chứng nhận sản phẩm thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như thế nào?

  • 1. Yêu cầu về tính an toàn và lưu trữ dữ liệu của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như thế nào?

   Tại Tiểu mục 2.6 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe ban hành kèm theo Thông tư 37/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('708E3', '380554');" target='_blank'>Thông tư 37/2020/TT-BGTVT quy định yêu cầu về tính an toàn và lưu trữ dữ liệu của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như sau:

   - Các dữ liệu được ghi và lưu giữ trong thiết bị DAT và máy chủ phải đảm bảo không bị xóa, không bị thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ theo quy định.

   - Thời gian lưu trữ dữ liệu từ thiết bị DAT quy định mục 2.1.5 của Quy chuẩn này tại máy chủ quản lý tối thiểu là 05 năm.

   - Kênh truyền từ thiết bị DAT đến máy chủ quản lý phải được mã hóa và bảo mật truyền thông.

   2. Về nguồn điện sử dụng của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe có yêu cầu như thế nào?

   Tại Tiểu mục 2.7 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe ban hành kèm theo Thông tư 37/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('708E3', '380554');" target='_blank'>Thông tư 37/2020/TT-BGTVT quy định về nguồn điện sử dụng của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe có yêu cầu như sau:

   Thiết bị DAT sử dụng nguồn điện của xe ô tô. Mức điện áp sử dụng của thiết bị DAT phải phù hợp với mức điện áp danh định của xe và có khả năng chịu cắm ngược cực quy định tại Bảng 2 dưới đây.

   Bảng 2. Điện áp danh định và điện áp thử nghiệm của thiết bị DAT

   Điện áp danh định (V)

   Điện áp thử nghiệm cắm ngược cực (V)

   12

   14 ± 0,1

   24

   28 ± 0,2

   36

   42 ± 0,2

   3. Quy định về lắp đặt thiết bị DAT trên xe ô tô của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như thế nào?

   Tại Tiểu mục 2.8 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe ban hành kèm theo Thông tư 37/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('708E3', '380554');" target='_blank'>Thông tư 37/2020/TT-BGTVT quy định về lắp đặt thiết bị DAT trên xe ô tô của thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như sau:

   - Phải lắp đặt thiết bị DAT ở vị trí giáo viên dạy lái xe và học viên quan sát được màn hình hiển thị, đèn báo trạng thái hoạt động của thiết bị, bảng hướng dẫn sử dụng.

   - Bộ phận thu nhận hình ảnh phải được lắp đặt sao cho chụp được toàn bộ khuôn mặt học viên đang thực hành lái xe, nhưng không được gây cản trở tầm nhìn bên ngoài.

   - Bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị DAT phải thể hiện các thông tin sau:

   + Số điện thoại, địa chỉ liên hệ của nhà cung cấp thiết bị DAT;

   + Thao tác đăng nhập, đăng xuất lái xe;

   + Trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua tín hiệu, báo hiệu.

   4. Quản lý, chứng nhận sản phẩm thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như thế nào?

   Tại Tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe ban hành kèm theo Thông tư 37/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('708E3', '380554');" target='_blank'>Thông tư 37/2020/TT-BGTVT quy định quản lý, chứng nhận sản phẩm thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe như sau:

   3.1.1. Thiết bị DAT trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN) và phải ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

   3.1.1.1. Đối với sản phẩm thiết bị DAT sản xuất, lắp ráp trong nước: thực hiện đánh giá sự phù hợp theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

   3.1.1.2. Đối với sản phẩm thiết bị DAT nhập khẩu: thực hiện đánh giá sự phù hợp theo phương thức 7 quy định trong Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/BKHCN.

   3.1.2. Công bố hợp quy

   3.1.2.1. Sản phẩm thiết bị DAT công bố hợp quy phải dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được Bộ Giao thông vận tải chỉ định theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018).

   3.1.2.2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý chuyên ngành, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thiết bị DAT theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn