Yêu cầu đối với giao thông trong cảng hàng không, sân bay theo Thông tư 30

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/11/2020

Yêu cầu đối với giao thông trong cảng hàng không, sân bay theo quy định mới gồm những vấn đề gì? Cảm ơn.

  • Theo Khoản 6 Điều 1 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/01/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

   - Đường giao thông trong cảng hàng không, sân bay bao gồm:

   + Đường giao thông nội bộ trong sân bay;

   + Đường giao thông nội bộ trong cảng hàng không.

   - Người khai thác cảng hàng không, sân bay chịu trách nhiệm xây dựng, bảo trì, sửa chữa đường giao thông nội bộ trong sân bay và đường giao thông nội bộ trong cảng hàng không.

   - Giao thông trong sân bay tuân thủ theo tài liệu khai thác sân bay.

   Trên đây là nội dung về yêu cầu đối với giao thông trong cảng hàng không, sân bay.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn