Vấn đề tổ chức thực hiện của Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong mùa dịch COVID?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/10/2021

Vấn đề về tổ chức thực hiện của Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong mùa dịch COVID được thực hiện thế nào?

  • Căn cứ Tiểu mục 1 Mục VII Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2021' onclick="vbclick('78154', '351217');" target='_blank'>Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2021) quy định tổ chức thực hiện như sau:

   Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

   a) Cục Đường sắt Việt Nam:

   - Chủ trì triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức kế hoạch khai thác tại khoản 8 Mục V Hướng dẫn tạm thời này, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19;

   - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện Hướng dẫn tạm thời này;

   - Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT tình hình thực hiện Hướng dẫn tạm thời này hàng tuần.

   b) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

   - Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt tổ chức, bố trí bộ phận tiếp nhận thông tin hành khách và thông báo tới đầu mối tiếp nhận tại các địa phương có ga đến;

   - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Công an, các địa phương truy tìm những trường hợp hành khách chưa về địa phương như cam kết;

   - Tổng hợp báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam và Bộ GTVT tình hình thực hiện Hướng dẫn tạm thời này hàng tuần.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn