Quy định về việc mang vật phẩm nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/09/2022

Quy định về việc mang vật phẩm nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không? Điểm kiểm tra an ninh hàng không tại cổng, cửa, lối đi tại cảng hàng không? Giám sát an ninh, tuần tra, canh gác tại khu vực hạn chế tại cảnh hàng không như thế nào?

  • 1. Quy định về việc mang vật phẩm nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không?

   Căn cứ Điều 33 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ' onclick="vbclick('6441E', '375987');" target='_blank'>Điều 33 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định về việc mang vật phẩm nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không như sau:

   1. Việc mang, quản lý, sử dụng vật phẩm nguy hiểm trong khu vực hạn chế phải được quy định cụ thể trong chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không trên cơ sở danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm hoặc hạn chế mang theo người và hành lý lên tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành.

   2. Đơn vị sử dụng vật phẩm nguy hiểm là công cụ phục vụ cho công việc của các cơ quan, đơn vị trong khu vực hạn chế thuộc nhà ga, sân bay phải đăng ký với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát an ninh hàng không khu vực đó.

   3. Đơn vị sử dụng vật phẩm nguy hiểm là công cụ phục vụ cho công việc của các cơ quan, đơn vị trong khu vực hạn chế phải tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng, đảm bảo an ninh, an toàn đối với vật phẩm nguy hiểm quy định tại khoản 2 của Điều này.

   2. Điểm kiểm tra an ninh hàng không tại cổng, cửa, lối đi tại cảng hàng không?

   Căn cứ Điều 34 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ' onclick="vbclick('6441E', '375987');" target='_blank'>Điều 34 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE8F', '375987');" target='_blank'>Điều 1 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT điểm kiểm tra an ninh hàng không tại cổng, cửa, lối đi tại cảng hàng không được quy định như sau:

   1. Phải thiết lập điểm kiểm tra an ninh hàng không tại các vị trí sau:

   a) Tại các cổng, cửa, lối đi giữa khu vực hạn chế và khu vực khác;

   b) Tại các cổng, cửa, lối đi từ khu vực hạn chế sử dụng riêng có lối đi vào từ khu vực công cộng sang các khu vực hạn chế khác.

   2. Tại mỗi điểm kiểm tra an ninh hàng không (trừ điểm kiểm tra an ninh hàng không từ khu vực công cộng vào khu vực hạn chế được tạm thời thiết lập) phải có các tài liệu sau đây:

   a) Quy trình kiểm tra người, đồ vật, phương tiện khi ra, vào khu vực hạn chế;

   b) Mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không được phép vào khu vực;

   c) Danh sách những người, phương tiện bị mất thẻ, giấy phép; bị thu hồi nhưng không nộp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không;

   d) Danh bạ các số điện thoại liên quan và các biểu mẫu, biên bản, phiếu đăng ký vật phẩm nguy hiểm, phương tiện, đồ vật mang vào khu vực hạn chế; danh mục đồ vật phải đăng ký hoặc khai báo tại điểm kiểm tra an ninh hàng không khi mang theo người vào trong khu vực hạn chế; đồ vật không được mang theo người vào làm việc tại các khu vực hạn chế;

   đ) Sổ giao ca, ghi chép tình hình và kết quả kiểm tra, giám sát an ninh.

   3. Tại điểm kiểm tra an ninh hàng không phải có biển báo, chỉ dẫn thích hợp, bố trí nhân viên, thiết bị an ninh thích hợp để bảo đảm việc kiểm tra an ninh hàng không được duy trì liên tục. Cổng, cửa, hàng rào di động tại điểm kiểm tra an ninh hàng không phải luôn trong trạng thái đóng (khóa) và chỉ được mở khi người, phương tiện đã được kiểm tra, đủ điều kiện ra, vào.

   3. Giám sát an ninh, tuần tra, canh gác tại khu vực hạn chế tại cảnh hàng không như thế nào?

   Căn cứ Điều 35 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6441E', '375987');" target='_blank'>Điều 35 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT việc giám sát an ninh, tuần tra, canh gác tại khu vực hạn chế tại cảnh hàng không được quy định như sau:

   1. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục đối với hành khách, người, phương tiện hoạt động trong các khu vực hạn chế bằng các biện pháp thích hợp nhằm phát hiện những biểu hiện nghi ngờ, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm; kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác nhận được chủ và thực hiện các biện pháp an ninh hàng không khác.

   2. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức tuần tra, canh gác để kịp thời ngăn chặn người, phương tiện, gia súc xâm nhập vào các khu vực hạn chế hoặc vi phạm các quy định bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

   3. Tại cảng hàng không, sân bay dùng chung giữa dân dụng và quân sự, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quân đội đóng tại cảng hàng không, sân bay thực hiện tuần tra, canh gác, bảo vệ khu vực giáp ranh giữa khu vực sử dụng cho hoạt động hàng không dân dụng và khu vực sử dụng cho hoạt động quân sự.

   4. Việc tổ chức giám sát, tuần tra, canh gác được mô tả chi tiết trong chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn