Kết cấu hạ tầng cảng hàng không được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/09/2022

Kết cấu hạ tầng cảng hàng không được quy định như thế nào? Yêu cầu đối với quy hoạch về cảng hàng không, sân bay? Quy định chung về quy hoạch cảng hàng không, sân bay?

  • Kết cấu hạ tầng cảng hàng không được quy định như thế nào?

   Cho hỏi theo quy định mới nhất thì kết cấu hạ tầng cảng hàng không bao gồm những gì? Cảm ơn!

   Trả lời: Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì kết cấu hạ tầng cảng hàng không bao gồm:

   - Kết cấu hạ tầng sân bay;

   - Công trình, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay;

   - Công trình phục vụ bảo đảm an ninh hàng không, khẩn nguy sân bay ngoài sân bay;

   - Công trình hàng rào cảng hàng không; đường giao thông nội cảng ngoài sân bay; công trình cấp điện; công trình cấp, thoát nước; công trình chiếu sáng; công trình thông tin liên lạc;

   - Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường ngoài sân bay;

   - Công trình nhà ga hành khách, nhà khách phục vụ ngoại giao, khu logistics hàng không, nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa kèm khu tập kết hàng hóa;

   - Công trình dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; dịch vụ kỹ thuật hàng không; dịch vụ suất ăn hàng không; dịch vụ xăng dầu hàng không.

   Yêu cầu đối với quy hoạch về cảng hàng không, sân bay

   Theo quy định mới nhất thì quy hoạch về cảng hàng không, sân bay phải đảm bảo những yêu cầu gì? Nhờ hỗ trợ!

   Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Nghị định 05/2021/NĐ-CP những quy hoạch về cảng hàng không, sân bay phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

   - Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc được lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   - Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của vùng, địa phương;

   - Đáp ứng yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh;

   - Đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển hàng không dân dụng quốc tế;

   - Bảo đảm các yếu tố về địa lý, dân số, phát triển vùng, miền; chính sách sử dụng đất nông nghiệp; bảo vệ môi trường;

   - Bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả cảng hàng không, sân bay.

   Quy định chung về quy hoạch cảng hàng không, sân bay

   Quy định chung về quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo quy định mới nhất như thế nào? Nhờ hỗ trợ.

   Trả lời: Điều 11 Nghị định 05/2021/NĐ-CP có quy định chung về quy hoạch cảng hàng không, sân bay như sau:

   1. Quy hoạch về cảng hàng không, sân bay bao gồm:

   a) Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc;

   b) Quy hoạch cảng hàng không, sân bay được lập cho từng cảng hàng không, sân bay cụ thể.

   2. Yêu cầu đối với các quy hoạch tại khoản 1 Điều này:

   a) Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc được lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   b) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của vùng, địa phương;

   c) Đáp ứng yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh;

   d) Đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển hàng không dân dụng quốc tế;

   đ) Bảo đảm các yếu tố về địa lý, dân số, phát triển vùng, miền; chính sách sử dụng đất nông nghiệp; bảo vệ môi trường;

   e) Bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả cảng hàng không, sân bay.

   3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và cơ quan lập quy hoạch:

   a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Bộ Giao thông vận tải;

   b) Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan được cơ quan tổ chức lập quy hoạch giao nhiệm vụ lập quy hoạch.

   4. Định mức kinh tế - kỹ thuật với việc lập, công bố quy hoạch cảng hàng không, sân bay áp dụng theo quy định hiện hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn