Kích thước chữ và số trên biển số xe ô tô trong nước được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/11/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về kích thước chữ và số trên biển số xe, cụ thể là xe ô tô, rơ moóc, sơmi rơmoóc, nhưng chưa rõ nên nhờ các anh/chị Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi.

(*****@gmail.com)

  • Căn cứ theo quy định tại phụ lục 04 Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, có quy định về kích thước chữ và số trên biển số ô tô, rơ moóc, sơmi rơmoóc trong nước như sau:

   1.1. Cách bố trí chữ và số trên biển số:

   Biển số gồm các nhóm chữ và số sắp xếp cụ thể như sau:

   - Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe (theo phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014) và sê ri đăng ký được quy định tại Điều 31 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014.

   - Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99

   Ví dụ: Trên biển số hình vẽ H1 thể hiện

   + 30 là ký hiệu địa phương đăng ký.

   + A là sê ri biển số đăng ký

   + 246.56 là thứ tự đăng ký.

   Đối với biển số ngắn: Ký hiệu địa phương nơi đăng ký và sê ri biển số đăng ký được đặt ở chính giữa hàng phần trên của biển số. Nhóm 5 số hàng dưới là thứ tự đăng ký được sắp xếp cân xứng với nhóm số và chữ hàng trên của biển số.

   1.2. Về kích thước của chữ và số

   - Chiều cao của chữ và số: 80 mm

   - Chiều rộng của chữ và số: 40 mm

   - Nét đậm của chữ và số: 10 mm.

   - Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm. Riêng khoảng cách giữa các số với số 1 là 20 mm.

   1.3. Vị trí ký hiệu trên biển số cụ thể như sau:

   - Đối với biển số dài: Cảnh sát hiệu dập phía trên của gạch ngang, cách mép trên biển số 5 mm (hình vẽ H1).

   - Đối với biển số ngắn: Cảnh sát hiệu được dập ở vị trí giữa số ký hiệu địa phương đăng ký, cách mép trái biển số 5 mm (hình H1).

   H1: Biển số dài

   H1: Biển số ngắn


   Trân trọng và chúc sức khỏe!

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn