Để trở thành Chuyên viên cấp cao an toàn khoang khách thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn trình độ đào tạo và kỹ năng nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/05/2023

Xin hỏi: Để trở thành chuyên viên cấp cao an toàn khoang khách thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn trình độ đào tạo và kỹ năng nào?- Câu hỏi của chị Giang (Tp.HCM).

  • Để trở thành Chuyên viên cấp cao an toàn khoang khách thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn trình độ đào tạo và kỹ năng nào?

   Tại tiểu tiết 2.7 Tiết 2 Tiểu mục I Mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-CHK năm 2023 để trở thành chuyên viên cấp cao an toàn khoang khách hì phải đáp ứng những tiêu chuẩn trình độ đào tạo và kỹ năng như sau:

   (1) Trình độ đào tạo:

   - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Thông tin, ra đa, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa và có bằng trung cấp về một trong các chuyên ngành CNS trở lên.

   - Chứng chỉ tiếp viên hàng không do Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hoặc công nhận;

   - Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

   (2) Kỹ năng:

   - Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

   - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

   - Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

   Để trở thành Chuyên viên cấp cao an toàn khoang khách thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn trình độ đào tạo và kỹ năng nào? (Hình từ Internet)

   Trình độ và năng lực của Chuyên viên an toàn khoang khách thuộc Cục Hàng không Việt Nam được quy định như thế nào?

   Tại tiểu tiết 2.9 Tiết 2 Tiểu mục I Mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-CHK năm 2023 có quy định về vị trí chuyên viên an toàn khoang khách như sau:

   Như vậy, trình độ và năng lực của Chuyên viên an toàn khoang khách thuộc Cục Hàng không Việt Nam được quy định như sau:

   - Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

   - Yêu cầu điều kiện khác:

   + Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định

   + Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

   + Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

   - Về khung năng lực:

   + Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan

   + Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải

   + Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ

   + Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực

   + Có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

   + Có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình

   + Có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp

   + Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

   Các công việc của vị trí việc làm Chuyên viên an toàn khoang khách thuộc Cục Hàng không Việt Nam là gì?

   Tại tiểu tiết 2.9 Tiết 2 Tiểu mục I Mục B Phụ lục I Quyết định 777/QĐ-CHK năm 2023 chuyên viên an toàn khoang khách thuộc Cục Hàng không Việt Nam phải thực hiện những công việc sau:

   - Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về an toàn khoang khách theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

   - Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về an toàn khoang khách; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về an toàn khoang khách.

   - Tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn khoang khách tàu bay.

   - Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát Người khai thác tàu bay.

   - Tham gia giám sát công tác đảm bảo an toàn khoang khách tàu bay của Người khai thác tàu bay.

   - Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng tiếp viên hàng không.

   - Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến an toàn khoang khách tàu bay.

   - Tham gia đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện tiếp viên hàng không,....

   - Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện tiếp viên hàng không.

   - Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện nhân viên hàng không: thiết bị mô phỏng cửa tàu bay, khoang khách tàu bay,...

   - Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác khoang khách.

   - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn